Feeds:
نوشته‌ها
دیدگاه‌ها

Archive for مه 2010

سعید ملک پور سعید ملک پور

دوست سعید امروز از زندان اوين زنگ زد گفت سعید را بردن انفرادی احتمالا ۲– الف.

مقاومت هر کسی‌ حدی داره، تحمل يک سال انفرادی برای کمتر کسی‌ قابل تصوره. من واقعا نميدونم که سعید بتونه انفرادی رو دوباره تحمل کنه.
مصاحبه من با کمپين بين المللی حقوق بشر

سعید ملک پور سعید ملک پور سعید ملک پور

Advertisements

Read Full Post »

سعید ملک پور سعید ملک پور

ما به این امید بودیم که مرحله دادرسی مرجعی باشد برای پیگیری و رسیدگی به حقوق نقض شده از ما و همسرم، گوشی باشد برای شنیدن آنچه بر ما گذشت، و قاضی نیتش کشف حقیقت باشد. اما گویا مشکل بزرگتر از این حرف ها است، و قاضی خود جای دادستان نشسته…
کل مصاحبه را اینجا می توانید بخوانید.

سعید ملک پور سعید ملک پور سعید ملک پور

Read Full Post »